Salu Küla

Salu Külaselts

MTÜ Salu Külaselts
registrikood: 80291253
aadress: Kuremäe talu, Salu küla
Rae vald, Harjumaa
telefon: 56466878
e-post: info@salukyla.eu
a/a : EE75 2200 2210 6740 4389 Swedbank

Juhatuse liikmed:
Sirli Tiik
Mart Raudsepp
​Helen Uudelt

 

20.07.2009 toimus külaseltsi asutamiskoosolek. Seltsi peamiseks eesmärgiks on Salu küla elukeskonna parandamine ja ühistegevuse korraldamine.
Selts on liikmete vabatahtlik ja kasumit mitte taotlev ühendus.
Kui oled huvitatud Salu küla heaolu edendamisest, siis üheks võimaluseks on teha seda läbi
Salu Külaseltsi.
Külaseltsi liikmeks võivad olla kõik soovijad.
Seltsi liikmeks astumiseks on vaja esitada avaldus.
Liikmemaks 12 eurot aastas.

Lisainfo:
Sirli Tiik
56466878
sirli@raekoda.ee

«
»

Self guided audio tour app image